Labák - online seminár pre mladých vedátorov

Zbierka úloh 2015/2016 a výsledková listina

Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016...

front

http://issuu.com/dominikkostolani/docs/zbierka___loh_15_16_redukovana?workerAddress=ec2-54-227-199-184.compute-1.amazonaws.com

Výsledková listina...

Vďaka podpore Nadácie Volkswagen Slovakia a magazínu Quark sa v školskom roku 2015/2016 súťažilo v dvoch kategóriách a víťazné priečky boli obsadené nasledovne:

  • v kategórii ZŠ (5.-9. ročník) a osemročných gymnázií (1.-4. ročník)

1. miesto – J. Šošovičková

2. miesto – O. Blščák

3. miesto – E. Beniačiková

4. miesto – P. Polanská

Víťazi jednotlivých kôl: J. Šošovičková, P. Polanská, L. Gáborik, O. Blščák

  • v kategórii štvorročné gymnáziá (1.-4. ročník) a osemročné gymnáziá (5.-8. ročník)

1. miesto – E. Schmotzer

2. miesto – J. Čorňáková

3. miesto – V. Schlencová

4. miesto – N. Szedlárová

Víťazi jednotlivých kôl: E. Schmotzer, M. Nemeček, S. Škoda, J. Čorňáková

V Bratislave, dňa 26.9.2016

Dominik Kostoláni

dkostolani@amavet.sk

administrátor stránky a koordinátor súťaže LaBáK

Posledná zmena: Monday, 26 September 2016, 12:45
//]]>