Labák - online seminár pre mladých vedátorov

Zbierka úloh 2014/2015 a výsledková listina

Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2014/2015...

http://issuu.com/dominikkostolani/docs/zbierka_uloh_online_sutaze_labak_v_

labak

Výsledková listina...

Vďaka podpore Nadácie Volkswagen Slovakia a magazínu Quark sa v školskom roku 2014/2015 súťažilo v troch kategóriách a víťazné priečky boli obsadené nasledovne:

  • v kategórii ZŠ (5.-9. ročník) a osemročných gymnázií (1.-4. ročník)

1. miesto – D. Michalková (Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Trnava)

2. miesto – M. Martinovičová (Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Trnava)

3. miesto – S. Prekopová (Súkromná základná škola, Nová Dubnica)

4. miesto – L. Vojtek (Súkromná základná škola, Nová Dubnica)

  • v kategórii štvorročné gymnáziá (1.-4. ročník) a osemročné gymnáziá (5.-8. ročník)

1. miesto – E. Schmotzer (Stredná zdravotnícka škola, Košice)

2. miesto – N. Gloríková (Gymnázium Kukučínova, Poprad)

3. miesto – N. Birknerová (Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov)

4. miesto – V. Schlencová (Cirkevná spojená škola sv. Cyrila a Metoda, Snina)

  • a v kategórii stredné odborné a priemyselné školy

1. miesto – K. Kocan (Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešov)

2. miesto – P. Ľuba (Spojená škola, Nižná)

3. miesto – M. Stroka (Stredná priemyselná škola Strojnícka, Považská Bystrica)

4. miesto – A. Vido (ZSPŠ Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom)

V Bratislave, dňa 19.8.2015

Dominik Kostoláni

dkostolani@amavet.sk

administrátor stránky a koordinátor súťaže LaBáK

Posledná zmena: Monday, 26 September 2016, 09:44
//]]>